Samuel Blàzquez
"Always trying to improve my skills”

Samuel Blàzquez

Llicenciat en antropologia i geografia per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Gestió de la ciutat i postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i estudis en Enginyeria tècnica Informàtica de Sistemes. Ha participat en diverses recerques centrades en immigració, polítiques públiques i educació, tot realitzant anàlisi qualitativa, quantitativa i treball de camp (CISAL-UPF, DCPIS-UPF, FJB). Ha participat com a documentalista en exposicions centrades en el fenomen de la immigració com “Barcelona connectada, ciutadans transnacionals” (MUHBA 2009) i “La immigració, ara i aquí” (Palau Robert 2008). També ha estat professor de secundària a l’educació pública i becari a la Universitat de Barcelona.

Ha col·laborat en diversos projectes de la Fundació Jaume Bofill, desenvolupant prototips de visualització de dades mitjançant SIG i tasques de gestió i implementació de continguts en línia.

Projects

Involved in the initiative

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept