8 mesures municipals per reduir l'abandonament escolar a Catalunya

Notícies

Catalunya és un dels països de la Unió Europea amb un índex més alt d’abandonament escolar prematur (16,9%), només superat per Romania. Tot i la reducció de l’abandonament dels últims anys, encara hi ha molts joves que deixen els estudis massa d’hora. L’any 2022, 97.062 joves van abandonar prematurament el sistema educatiu a Catalunya, una xifra semblant a la població de Sant Cugat del Vallès.

Relacionat: La Fundació Bofill reclama un pla de xoc ambiciós per reduir dràsticament l’abandonament escolar

En quatre anys, el temps que dura una legislatura, és possible reduir les xifres d’abandonament escolar prematur de Catalunya a l’objectiu europeu del 10%. Per això hem elaborat una agenda de xoc contra l’abandonament escolar a Catalunya amb 20 mesures concretes per resoldre aquest repte de país.

Cal que el Departament d’Educació lideri aquestes accions que estan principalment enfocades a aquells col·lectius més vulnerats, però, què hi poden fer els municipis? Com a administració de major proximitat i connectada al conjunt de serveis d'atenció a les persones, els poders locals estan cridats a tenir un rol cabdal en la identificació, atenció i seguiment dels joves que han abandonat els estudis o que es troben propers a la desescolarització, per exemple, amb situacions perllongades d'absentisme.

Relacionat: 20 mesures per lluitar contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya

Quines mesures contra l’abandonament escolar poden aplicar els ajuntaments?

  1. Un sistema municipal d’identificació, seguiment i recuperació de joves que han abandonat el sistema educatiu en tots els municipis de més de 50.000 habitants. Desenvolupar a escala municipal un sistema d’identificació i seguiment, a partir de la combinació de les dades del Registre d'Alumnes (RALC) amb dades del padró, seguretat social i de serveis socials, que permeti localitzar, contactar i fer seguiment dels joves que surten del sistema educatiu prematurament, per tal d’oferir orientació educativa i l’opció a recursos formatius.
  2. Ajuts al transport per als joves amb menys recursos que requereixin desplaçar-se per accedir als estudis postobligatoris del seu interès en col·laboració amb els Consells Comarcals. Juntament amb aquesta mesura, caldria incloure dins dels protocols d’orientació als centres educatius i municipals el conjunt d’opcions formatives disponibles al territori, incloent-hi informació sobre itineraris de desplaçament i ajuts disponibles per a transports.
  3. Ajuts econòmics perquè tots els infants i joves de 12 fins a 17 anys provinents de famílies d’ingressos baixos puguin participar gratuïtament en activitats extraescolars enfocades a la millora educativa en col·laboració amb la Generalitat. Aquestes activitats s’oferiran d’un a tres dies a la setmana, fora de l’horari lectiu, i comprendran activitats encabides en, com a mínim, una d’aquestes quatre dimensions: activitats artístiques, tecnològiques, d’expressió corporal i/o de suport educatiu (incloent-hi les llengües).
  4. Un servei d’orientació en tots els municipis de més de 10.000 habitants que ofereixi eines i recursos específics als centres educatius, als i a les joves i a les seves famílies. Aquest conjunt d’accions hauria de ser coordinat amb els equips d’orientació dels centres educatius de referència, així com amb escoles d’adults, centres de nova oportunitat i altres entitats socials.
  5. Programes municipals de suport educatiu en tots els municipis de més de 10.000 habitants, que continguin una àmplia oferta de dispositius i recursos de reforç adaptats a les necessitats d’aprenentatge dels infants i adolescents.
  6. Plans locals de prevenció i lluita contra l’absentisme amb circuits eficients d’identificació i atenció en tots els municipis de més de 10.000 habitants. Aquests plans han de garantir un procediment àgil i consolidat d’identificació, detecció i categorització de casos i situacions d’absentisme i un circuit d’atenció i tractament ajustat a les necessitats i situacions detectades.
  7. Programes locals de mentoria en tots els municipis de més de 10.000 habitants per a infants i joves d’entre 10 i 18 anys identificats com a absentistes (puntuals o crònics) o en risc de ser-ho implementats per mentors especialistes. Aquest programa hauria de poder oferir, si més no a mitjà termini, cobertura plena per al conjunt de casos d’absentisme o risc d’absentisme detectats entre aquestes edats.
  8. Un mapa de recursos de nova oportunitat en tots els municipis de més de 10.000 habitants ajustat al nombre i perfil de joves que han abandonat prematurament (segons edat, nivell formatiu assolit, competències clau, temps sense estudiar, interessos, etc.). Aquesta oferta ha de recollir i coordinar recursos i dispositius dels principals actors implicats: ajuntament, centres educatius, entitats del tercer sector

En municipis de menys de 10.000 habitants, es pot plantejar un sistema municipal o compartit amb altres a partir de la mancomunació o col·laboració amb consells comarcals o diputacions.

Relacionat: 11 mesures que ha d'impulsar el Departament d'Educació per combatre l'abandonament escolar

Vols saber-ne més?

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar