kne-uk_600x740.jpg

L’Educació a temps complet al Regne Unit

Les escoles al Regne Unit funcionen majoritàriament en un horari de 9 h a 15h 30, amb una hora de pausa al migdia per dinar (en alguns casos menys). No obstant, tradicionalment, moltes escoles han ofert un programa d’activitats extracurriculars més enllà de l’horari lectiu: des d’esport o art fins a reforç escolar o suport pastoral.

  • Pàgines 30
  • Data 12/02/2018

Les escoles al Regne Unit funcionen majoritàriament en un horari de 9 h a 15h 30, amb una hora de pausa al migdia per dinar (en alguns casos menys). No obstant, tradicionalment, moltes escoles han ofert un programa d’activitats extracurriculars més enllà de l’horari lectiu: des d’esport o art fins a reforç escolar o suport pastoral.

Arrelant en aquesta tradició d’escola integral i oberta a la comunitat, l’any 2004 s’aprova la “Children Act” que va posar els fonaments legals de les “full service extended schools” o “Centres educatius de temps extès i de servei integral”: els centres que s’hi adherissin haurien d’oferir activitats de 8 a 18h. així com altres serveis comunitaris addicionals com ara activitats esportives, formació d’adults, o serveis de suport familiar, de salut o d’ocupació.

Aquest marc legal, però, era molt flexible i va donar lloc a concrecions molt diferents a cada regió, municipi i centre educatiu; això fa que no es pugui parlar d’un únic model d’escola extesa. En aquest sentit, la normativa atorgava a les juntes educatives locals la llibertat d’identificar els centres susceptibles de formar part del projecte, d’acordar amb cada comunitat educativa els recursos educatius que es consideraven prioritaris i de trobar les fórmules de partenariat local per a aconseguir la sostenibilitat financera dels centres.

El nombre de centres educatius participants va passar dels 61 l’any 2004 –tots situats en zones desfavorides– als 148 de l’any 2006 (molts ja no localitzats en zones socioeconòmicament vulnerables): 46 de primària, 99 de secundària, 1 escola-institut i 2 d’educació especial. Les avaluacions que es van dur a terme van mostrar un impacte molt positiu en el rendiment acadèmic de l’alumnat, en les famílies i en les comunitats locals, especialment entre els col·lectius més vulnerables.

L’any 2010, amb l’arribada al poder d’una coalició de partits conservadors, s’interromp el desenvolupament d’aquets programa. El nou govern decideix modificar la política educativa tornant a un model escolar més tradicional centrat en la classe, en el control i en la qualitat de l’ensenyament lectiu, acompanyant-ho d’una dràstica retallada del finançament dels serveis comunitaris.

No obstant l’experiència de les “extended schools” deixa com a llegat un conjunt de lliçons interessants sobre les potencialitats d’aquest tipus d’enfocament: el seu potencial a l’hora de generar canvis en els infants, en les famílies i en la comunitat; la idoneïtat de crear la figura de coordinador de serveis a cada centre educatiu; la importància d’emmarcar el projecte de centre en els plans estratègics locals a fi d’aprofitar les sinèrgies amb la resta d’actors del municipi; i la necessitat de mantenir l’estabilitat de la política per a facilitar als centres escolars i a les juntes educatives locals una planificació a llarg termini.

Publicacions i vídeos

Contingut relacionat

Entitats i ajuntaments per un #EstiuEnriquit. Jornada 27 d'abril de 2023.

L'estiu enriquit a Castellar del Vallès, Girona, Salt, Tortosa i Amposta

El municipi connectat, la clau de l'EstiuEnriquit. Jornada Aliança Educació 360

El municipi connectat, la clau de l'EstiuEnriquit. Diàlegs d'estiu 1

El municipi connectat, la clau de l'EstiuEnriquit. Diàleg d'estiu 2

Què han de fer els ajuntaments per enriquir l'estiu? Dani Pérez, Ajuntament de Castellar del Vallès

Què han de fer els ajuntaments per enriquir l'estiu? Emilie Rivas, Save the Children.

Què han de fer els ajuntaments per enriquir l'estiu? Maria Jesús Larios, Síndic de Greuges de Cat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar