Neus Lorenzo Galés

Neus Lorenzo Galés

La Dra. Neus Lorenzo Galés és Vicepresidenta de Recerca de la Societat Catalana de Pedagogia (Institut d'Estudis Catalans) i membre de la Junta de l'Observatori d'Innovació Tecnològica Educativa (ODITE-Espiral). És també docent a la Universitat d'Andorra (UdA) i cofundadora de la Transformation Society, i en l'actualitat participa com a formadora referent del Departament d'Educació en el projecte internacional Erasmus+ coordinat per la UAB "Evidenced-Informed Practices for Inclusion" (EIPSI, 2020-2023) https://eipsi-project.eu/the-team/

Té experiència laboral en diferents etapes educatives, inclosa la docència universitària (UB, UAB, UNED) i ha estat inspectora d'educació durant més de 20 anys amb tasques d'avaluació, supervisió i assessorament. Ha representat les comunitats autònomes de l'estat davant del Comitè d'Educació de les Regions del Parlament Europeu, ha estat Subdirectora General de Transformació Educativa i Cap del Servei de Llengües en el Departament d'Educació entre d'altres càrrecs, i ha treballat en la planificació i coordinació de programes d'innovació per promoure la internacionalització, el treball en equip i el lideratge transformador en els centres educatius.

Es autora i coautora d'articles sobre comunicació digital, metodologies específiques d'ensenyament i aprenentatge, polítiques educatives, i desenvolupament professional docent, publicats per Springer, Routledge, IGI-Global i Cambridge Scholars Publishing, i de materials i textos escolars per McGraw Hill, Oxford University Press, Richmond-Santillana, Oceà, i l'OCDE.

En els darrers tres anys ha tingut tres nets, i les seves àrees d'interès s'han ampliat a la cognició digital, la construcció identitària i cultural dels infants en un món híbrid, i la gestió de la transformació educativa vers una societat més ética i sostenible.

Events

It has been part of the following events

We use our own and third party cookies to improve the information that is made public on our website and to collect statistical information. If you continue browsing, please consider accepting its use. You can change the settings and learn more here.

Accept