Mantenir els alumnes en el sistema educatiu

Notícies
RECERCA I ACCIÓ! | ORIENTACIÓ | RODA EL MÓN

Com es treballa als Estats Units l’adhesió escolar de l’alumnat en risc d’abandonament?

El programa Check and Connect porta anys implementant-se amb èxit, ajudant a l’alumnat de primària i secundària, tant d’educació ordinària com d’educació especial, a assistir a classe regularment i a participar activament en les activitats curriculars.

En aquest article, Tony Baisley entrevista a Sandra Christenson i a Darnell Logan sobre la trajectòria que ha viscut el programa i com aquest ha aconseguit donar resposta a milers d’estudiants.

Mantenir els alumnes en el sistema educatiu

TONY BAISLEY

Novembre de 2015

Keeping kids in school

(Aquest article conté enllaços en anglés)

Font original: CEHD Connect

Els records que tenim alguns de nosaltres de l’època d’institut són agradables: activitats escolars, coneixença d’amistats, fins i tot vam aprendre-hi quatre coses. Per a d’altres persones, en canvi, va ser més aviat un període ple de reptes, agreujat per problemes d’aprenentatge, absentisme o un sentiment d’alienació respecte la resta d’alumnes i de l’institut en general.

La veritat és que, des de la dècada de 1970, els pèssims índexs de graduació són motiu de preocupació per a bona part del sector educatiu, també per a l’America’s Promise Alliance, l’aliança més gran del país d’entre les que tenen com a objectiu millorar les vides d’infants i adolescents. Des d’aleshores, milions d’alumnes han abandonat el sistema educatiu, i sovint han deixat els seus somnis enrere.

Darrerament, aquests índexs han millorat. S’han detectat augments esperançadors en les ràtios d’alumnes que es graduen quan toca entre els joves d’origen afroamericà o hispà. I per tercer any consecutiu, els EUA van avançant cap a l’objectiu d’un 90% de graduats amb horitzó a l’any 2020. Què ha passat, doncs, perquè s’hagi capgirat la situació?

En l’actualització de 2015 del seu informe “Building a Grand Nation: Progress and Challenge in Ending the High School Dropout Epidemic,” [Construint una gran nació: progrés i reptes entorn de l’eliminació de la pandèmia d’abandonament escolar a secundària], l’Alliance identifica diversos factors que hi ha contribuït, incloent-hi l’atenció que s’ha dedicat a aquest problema a escala nacional i l’alt nivell de conscienciació sobre les seves implicacions. Els alumnes que abandonen el sistema educatiu a secundària no van a la universitat i tenen menys oportunitats de trobar feines dignes o d’esdevenir membres compromesos amb les seves comunitats o de contribuir-hi.

Una de les intervencions que ha demostrat que ajuda a mantenir els alumnes en el sistema educatiu és la de l’Institut per a la Integració Comunitària de l’Escola d’Educació i Desenvolupament Humà.

Un bon començament

“L’evolució de Check & Connect va ser única”, explica Sandra Christenson, professora de Lideratge Educatiu al Departament de Psicologia Educativa i guardonada amb el premi Emma M. Birkmaier. “Vam començar bé.”

El 1989, l’aleshores professor Robert Bruininks, Martha Thurlow i la mateixa Sandra Christenson van presentar una proposta quinquennal al Departament d’Educació dels EUA, a l’Oficina d’Educació Especial. L’objectiu era desenvolupar, avaluar i perfeccionar una intervenció per a la prevenció de l’abandonament escolar per a 200 alumnes de la secundària obligatòria amb discapacitats relacionades amb l’aprenentatge i el comportament.

“A les nostres escoles, els índexs d’abandonament escolar creixien, i de manera molt desproporcionada en el cas dels alumnes amb necessitats especials”, recorda Christenson.

L’element central de la intervenció consistia en uns mentors que supervisaven el rendiment d’aquests alumnes cada setmana (assistència, comportament, rendiment acadèmic) i a continuació els oferien intervencions personalitzades que els ajudessin a solucionar els seus problemes i a desenvolupar competències per afrontar amb èxit el pas per l’escola, posant-los en contacte amb el personal del centre, les famílies i els proveïdors de serveis locals per tal de generar més compromís.

Quatre elements clau
 • Un mentor treballa amb els alumnes i les famílies per un període mínim de dos anys i feia de vincle entre la llar de l’alumne i l’escola.
 • Les “supervisions” periòdiques es basen en les dades que els centres recullen sobre l’adaptació, el comportament i el progrés acadèmic dels seus alumnes.
 • Unes “connexions” personalitzades i oportunes en el temps emfasitzen la resolució de problemes i el desenvolupament de competències com a mètode per restablir i mantenir la connexió d’un alumne amb el centre.
 • La implicació amb les famílies millora la comunicació i reforça la relació família-escola.

Check & Connect va ser tot un èxit. En comparació amb el grup de control, els alumnes que van ser objecte de la intervenció van continuar al centre en una proporció significativament més alta i van aconseguir un nombre més gran de crèdits per a la graduació. A 14 anys, ja estaven ben encarrilats per graduar-se al cap de cinc anys. Els resultats es van repetir en un estudi longitudinal a 5 anys amb alumnes de secundària amb trastorns emocionals i de comportament, un grup amb un risc molt gran de fracàs escolar.

“La primera cosa que vam fer bé va ser sol·licitar la subvenció amb educadors de les escoles públiques de Minneapolis”, explica Christenson. “Vam contractar la Dra. Mary Sinclair com a coordinadora del projecte a la universitat i David Evelo, un educador excepcional de la ciutat de Minneapolis, com a coordinador del projecte als centres.”

“I potser encara més important, vam tenir un any per estudiar la qüestió de l’abandonament escolar”, recorda. “Ens vam centrar tant en la ciència com en la pràctica per entendre els indicadors d’abandonament, i també per al disseny de la intervenció”.

“En la revisió de la bibliografia existent, vam emfasitzar l’efecte de variables alterables, com ara les absències, el comportament inadequat o la manca de competències acadèmiques, en l’abandó escolar prematur.”

“Vam dedicar temps a escoltar les experiències d’alumnes, educadors, professionals del municipi i famílies.”

“En general, ens interessava saber quin era el comportament funcional de l’alumne i la manera com l’entorn podia facilitar un resultat millor.”

Resposta global

Vint-i-cinc anys més tard, el programa Check & Connect continua essent estudiant i implementat amb alumnes K-12 ―amb i sense discapacitats― en 35 estats dels EUA i a Nova Zelanda i el Canadà. S’han dut a terme quatre assajos d’eficàcia, a Chicago, Mont-real, San Diego i San Jose, per analitzar l’impacte de Check & Connect en alumnes de primària i secundària que mostren senyals de desconnexió i que estan en risc d’abandonament escolar.

“Ara sabem que la nostra intervenció funciona de manera efectiva en diferents contextos escolars i amb poblacions de composició diversa a l’hora de mantenir els alumnes en el sistema educatiu i fer que avancin cap a la graduació”

I de fet s’ha avançat en escoles determinades i, en el cas de Florida, a tot l’estat. A través de l’Oficina de Programes d’Educació Especial, Check & Connect ha rebut una subvenció de l’estat de Florida per al desenvolupament professional de les plantilles.

“Vam començar el 2013 amb nou escoles de secundària obligatòria i postobligatòria amb plantilla de l’escola fent la funció de mentoria”, explica Peg Sullivan, directora del programa de subvencions per al desenvolupament professional de les plantilles de l’estat de Florida. “Ara tenim 56 escoles que fan servir el programa amb aquest model i 16 més que han començat la formació aquesta tardor amb l’objectiu de posar el programa en marxa el gener de 2016.”

En només dos anys, Florida ja ha viscut nombroses històries d’èxit individuals. Per exemple, un alumne va recuperar prou crèdits per passar de primer a tercer de secundària en un sol any, de manera que es va poder reconduir cap a la graduació.

“Check & Connect pot ajudar a acostar les escoles i les comunitats.”

De totes les intervencions per evitar l’abandonament escolar que ha revisat la iniciativa What Works Clearinghouse del Departament d’Educació dels EUA, un recurs molt respectat per a la presa de decisions informades en el sector educatiu, el 2006 i també enguany Check & Connect ha estat l’única intervenció per reduir l’abandonament escolar que ha tingut efectes positius a l’hora de retenir els alumnes a l’escola.

“Una de les raons per les quals Check & Connect ha tingut tant d’èxit és perquè va començar com una intervenció basada en la recerca”, diu Christenson, “i a mesura que es va anar adaptant a més escoles i entorns locals, va anar creixent per incorporar formació i expertesa”.

Actualment s’estan oferint diverses opcions de manera regular, incloent-hi la implementació in situ i la formació en mentoria amb assistència tècnica de seguiment per garantir la fidelització, una comunitat professional de pràctica per als coordinadors locals on poden compartir consells i lliçons apreses, eines per mesurar la implicació dels alumnes i recursos en línia per als administradors que cerquen ajuda a l’hora de redactar les sol·licituds de subvenció.

Dissenyat per adaptar-se

Com que els districtes escolars solen funcionar amb un pressupost molt ajustat, aconseguir suport econòmic per implementar Check & Connect pot ser complicat. Però s’han organitzat col·laboracions amb el Boys & Girls Club de l’àrea metropolitana de Phoenix i amb United Way of the Plains a Wichita, Kansas, mentre que altres municipis han creat les seves pròpies ONG, com ara Friends of the Allen County Juvenile Center, Inc., a Fort Wayne, Indiana. Ara aquesta associació es pot dedicar a buscar subvencions de fundacions o altres tipus de finançament per tal que Check & Connect pugui continuar funcionant a la seva comunitat.

“La formació que van rebre els nostres mentors de l’equip Check & Connect de la Universitat de Minnesota va ser excel·lent i els va preparar per a la difícil tasca d’aconseguir que els alumnes continuïn pel bon camí”, declara Daniel Heath, jutge del Tribunal Superior del Comtat. “Des d’aleshores hem aconseguit reduir amb èxit l’absentisme i els retards, incrementar l’assistència i disminuir les expulsions temporals i permanents entre els alumnes que supervisa el programa.”

Tot i ser una intervenció estructurada, per disseny Check & Connect no promou un plantejament excessivament prescriptiu per al foment del compromís entre els alumnes. En altres paraules, no hi ha una solució única per a totes les escoles per aconseguir que no hi hagi abandonament. Les intervencions es basen en les necessitats dels alumnes i tenen en consideració els recursos de suport disponibles.

“Moltes de les escoles amb les quals treballo reconeixen la necessitat que hi hagi un programa de mentoria però es mostren un esgotament molt gran quan se’ls suggereix que demanin al seu professorat de fer ‘una coseta més’”, argumenta Lois Jones, assessora de millora educativa per a la Universitat Estatal de Missouri. “Check & Connect pot ajudar a acostar les escoles i les comunitats en un esforç per convertir el cansament en acció i dades per validar els seus esforços i els seus èxits.”

Es proporciona formació en mentoria, però qui adopta el rol de mentor pot canviar. Mestres, treballadors socials i orientadors han fet de mentors en diferents centres. Alguns d’aquests mentors són personal contractat amb un determinat nombre de casos, mentre que altres escoles recorren a la plantilla habitual perquè facin de mentors. Una cosa, però, és clara:

“Els mentors són d’una importància fonamental”, assegura Christenson. “El seu paper és vital a l’hora d’oferir un suport constant i per fomentar la confiança d’aquests alumnes en si mateixos.”

A l’octubre, Check & Connect va celebrar el primer congrés nacional de la seva història, “Celebrant 25 anys de compromís estudiantil” al Centre d’Antics Alumnes McNamara al campus de Twin Cities. El congrés va reunir 170 professionals i experts en lideratge d’arreu del món per tractar sobre el compromís dels alumnes entre la joventut en risc. Els assistents van compartir les lliçons apreses i els coneixements adquirits per implementar i mantenir el programa Check & Connect a fi de donar suport als joves perquè puguin assolir els seus objectius i graduar-se a l’institut.

Darnell Logan, ’02, va assistir al congrés, procedent de l’escola del comtat de DeKalb a l’àrea metropolitana d’Atlanta, Georgia. En Logan va conèixer Check & Connect quan treballava com a estudiant a l’Institut d’Integració Comunitària i va trobar el seu camí cap a la facultat de psicologia. Avui dia, implementa el programa Check & Connect en 36 escoles de secundària obligatòria i postobligatòria en un districte amb més de 103.000 alumnes.

El congrés va ser una oportunitat per a l’actualització i l’aprenentatge. En Logan va poder sentir com els seus col·legues aplicaven el model en diferents contextos, inclòs el sistema de justícia juvenil i el primer any d’universitat, i també va poder compartir les seves pròpies experiències.

“Recordo quan al programa Check & Connect només i treballàvem unes deu persones, i ara ha crescut prou per organitzar un congrés nacional”, diu en Logan. “Va ser molt emocionant”.


📩 Vols rebre el següent monogràfic al correu? Subscriu-te al butlletí!

Aquest article pertany al tercer butlletí de Recerca i acció!: Municipis contra l’abandonament: la clau en l’orientació i les dades . No et perdis la resta de continguts!


  Vols saber-ne més?

  Blog

  Llegeix els articles relacionats

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

  Acceptar