Fundació Bofill

Plataforma Zero Abandonament

Obert

Una missió de país: Zero Abandonament

Perquè una Plataforma de Reptes i Solucions contra l’abandonament escolar?

A l’any 2022, uns 97.062 joves d’entre els 18 i els 25 anys van abandonar prematurament el sistema educatiu. Més concretament; 1 de cada 10 joves no va aconseguir graduar-se en el pas de l’educació obligatòria a la postobligatòria; 1 de cada 4 en el batxillerat i 4 de cada 10 en els cicles de grau mig.

Amb aquestes alarmants dades, Catalunya segueix al capdavant de l’abandonament escolar prematur (16,9 %), tant en relació a Espanya (13,9 %) com a la mitjana europea (9,7 % el 2021). Aquest fenomen, amb especial impacte durant les transicions educatives, s’acarnissa especialment amb perfils d’infants i joves concrets: abandonen més els nois, que tenen progenitors amb nivells d’estudis baixos i que viuen en llars amb pocs ingressos.

Tot i haver reduït l’abandonament educatiu prematur en els darrers 20 anys (del 32% al 16,9€) la lluita contra l’AEP continua sent una assignatura pendent i un tema gravíssim amb importants conseqüències en la vida dels joves. La sortida prematura del sistema educatiu situa a milers de joves adolescents en una posició precària al mercat laboral. Sabem que els salaris de les persones sense estudis secundaris post-obligatoris són la meitat dels que si tenen aquesta formació, que pateixen més atur i que ocupen feines més precàries. Si no fem res en 10 anys la pèrdua de talent, la precarietat laboral i els baixos nivells d’ingressos marcaran els destins de milers de catalans i catalanes.

La bona notícia és que a Catalunya tenim centenars d'actuacions efectives per reduir l’abandonament liderades per agents compromesos que lluiten, a vegades sense els recursos necessaris i amb sobresaturació de responsabilitats, per no perdre cap jove. Bona part d’aquestes solucions requereixen d’una administració propera a les diferents realitats, coneixedora dels recursos existents -i dels seus buits- i decidida a millorar la situació del territori per a tothom. L’administració local doncs, té un rol crucial en el desenvolupament de bona part de les iniciatives que lluiten ferotgement contra l’AEP.

De quines iniciatives estem parlant? ajuntaments, des de diferents àrees (educació, promoció econòmica, Serveis socials etc.), centres educatius, entitats del tercer sector, escoles de segona oportunitat, empreses... Tots ells col·laboren articulant i impulsant respostes per detectar de forma prematura l'abandonament escolar; per organitzar els recursos territorials i posar-los al servei de l’alumnat; per oferir activitats de diversificació curricular i tastets d’oficis que ajudin a despertar vocacions; per acompanyar i orientar als joves de manera proactiva durant les transicions educatives; per oferir referents estables en la presa de decisions a través de models de mentoria i de suport escolar i emocional; per promoure models de beques i ajuts que desactivin la crida del mercat de treball etc.

Aquestes experiències posen de manifest que hi ha solucions provades a arreu del país que demostren que l’abandonament escolar no és una fatalitat. Però com ho fan aquestes experiències per reduir l’AEP? Què podem aprendre sobre com fer una bona detecció i seguiment de l’alumnat amb risc d’abandonar? Quines solucions serveixen per recuperar a l’alumnat que es depenja del sistema educatiu? Quina informació és necessària per planificar i articular els recursos d’un territori contra l’abandonament? Què ens diuen aquestes iniciatives sobre què funciona en la orientació transicional? Quins són els ingredients claus que ajuden a trencar les barreres econòmiques que impedeixen continuar estudiant? Amb beques és suficient? Quines d’aquestes iniciatives o estratègies es poden transferir a altres territoris? Quines condicions les fan possible? Quins són els actors cridats a la lluita contra l’abandonament ? ...

Convençuts de que podem aprendre dels èxits i dels reptes d’iniciatives catalanes que no desisteixen i que ofereixen segones i terceres oportunitats perquè cap jove deixi d’estudiar, des de la Fundació propulsem La Plataforma Zero Abandonamet, Reptes i solucions contra l’Abandonament Escolar. Un laboratori on explorar, aprendre i compartir iniciatives que funcionen contra l’abandonament escolar

Però què és La Plataforma de reptes i Solucions Zero Abandonament?

És una crida oberta als municipis, i a tota la comunitat educativa, per reduir la xacra de l’abandonament escolar prematur. Un espai per compartir propostes i aprenentatges sobre què funciona als nostres municipis contra l’abandonament i a on poder explorar i activar, de manera col·lectiva, noves estratègies.

La Plataforma Zero Abandonament, vol oferir als agents socioeducatius, un espai de reflexió i inspiració al voltant de sis dels reptes que tenim com a país per garantir la permanència de l’alumnat en el sistema educatiu postobligatòri. La identificació, definició i priorització dels 6 reptes ha comptat amb 12 experts i expertes de diversos àmbits i sectors (municipal, docents, representants d’entitats del tercer sector, joves, acadèmics etc.).

Quins són els reptes que volem resoldre amb la implicació i compromís dels agents educatius?

REPTE 1. #ZERO INVISIBILITAT per un sistema que identifica i fa seguiment de l’alumnat en risc d’AEP. Com podem organitzar un sistema de detecció i seguiment de perfils en risc d’abandonament?

REPTE 2. #ZERO DESCOORDINACIÓ a l’hora d’organitzar i planificar els recursos del territori per tal de reduir l’AEP. Com impulsar i liderar un ecosistema local que cooperi i es comprometi amb la lluita contra l’AEP?

REPTE 3. #ZERO BARRERES ECONÒMIQUES per garantir que l’alumnat en risc tenen cobertes les seves necessitats. Com garantir un sistema d’ajuts i beques perquè cap alumne es vegi forçat a trencar els seus itineraris formatius per qüestions econòmiques?

REPTE 4. ZERO DIFICULTATS D’APRENENTATGE per millorar l’èxit escolar i la motivació per l’estudi. Com podem garantir que tots els i les joves dels nostre municipis reben els suports necessaris per tenir una experiència d’èxit educatiu que els motivi a continuar estudiant?

REPTE 5. #ZERO DESORIENTACIÓ perquè les persones joves siguin conscients del seu propi potencial i de les seves necessitats formatives: Com garantim la igualtat d’oportunitat en l’accés a l’orientació i acompanyament acadèmic-professional adaptat a les necessitats de tot l’alumnat?

REPTE 6. #ZERO IMPEDIMENTS AL RETORN per garantir que tothom té de veritat les mateixes oportunitats de continuar estudiant. Com impulsem des dels municipis noves oportunitats socials i educatives per a joves que han sortit dels sistema educatiu i necessiten metodologies innovadores i restauratives?

Aquest és un primer llistat de reptes que podem ampliar amb les vostres propostes i suggeriments.

Com Funcionarà la Plataforma Zero Abandonament?
 • La plataforma s’articularà al voltant de 6 grups de treball; un per cadascun dels 6 reptes que us proposem.
 • Cada grup de treball estarà integrant per entre 15 i 20 professionals amb experiències i experteses diverses al voltant de l’AEP. Per garantir la riquesa dels aprenentatges i l’intercanvi de visions i iniciatives s’intentarà que la composició del grup sigui heterogènia (pluralitat de perfils professionals, diversitat territorial, ajuntaments amb llarga trajectòria de lluita contra l’abandonament i ajuntaments amb menys trajectòria etc. )
 • La inscripció al repte serà individual. Per participar heu d’omplir el formulari que trobareu al següent enllaç .
 • Cada grup de repte comptarà amb una persona experta en coneixement i amb una persona per dinamitzar. Aquestes dues figures acompanyaran al grup durant tres sessions de treball (9 hores en total) amb metodologies participatives i d’anàlisi que facin aflorar les idees i propostes efectives contra l’abandonament. Les tres sessions de treball se celebraran entre el 26 d’abril i el 2 de juny . El Grup de repte podrà decidir ampliar el nombre de sessions si així ho considera.
 • També se celebraran visites a experiències inspiradores durant el mes de juny. Una bona ocasió per conèixer algunes iniciatives emblemàtiques i conversar amb els impulsors sobre els reptes i oportunitats que es desprenen. Durant les visites també tindrem l’ocasió de compartir els desafiament de les iniciatives que impulseu els participants.
 • Per últim, al mes d’octubre se celebrarà una jornada de tancament a on els 6 grups podran compartir el procés i les conclusions del treball realitzat amb la resta de la comunitat educativa interessada en el tema.
Perquè t’hauries d’inscriure a la plataforma?

T’oferim un procés d’aprenentatge en el que compartir iniciatives, reptes, dilemes i oportunitats al voltant de les solucions que funcionen contra l’abandonament escolar prematur. Amb aquest procés volem generar connexions entre els diversos impulsors, afavorir la transferència de reptes i solucions i aportar recursos i coneixements.

Concretament, t’oferim:

 • Un espai per avançar d’una manera decidida i col·laborativa en la reducció de l’AEP.
 • Participar a un espai d’aprenentatge, assessorament i acompanyament entre iguals al voltant de sis reptes prioritaris contra l’AEP
 • Conèixer, compartir i aprendre de mesures efectives que redueixen l’abandonament als municipis.
 • Visitar iniciatives i analitzar els seus èxits i desafiaments amb els seus impulsors .
 • Accedir a recursos, materials i coneixement expert.
Qui pot participar a la plataforma ?

Busquem...

 • Professionals vinculats a projectes i serveis municipals- personal tècnic municipal, docents, professionals del tercer sector social, etc.- compromesos amb la igualtat educativa i amb l’abandonament escolar prematur del seu territori.
 • Persones amb el desig d’explorar, aprendre i compartir iniciatives per fer front a l’Abandonament Escolar Prematur. Disposades a afrontar reptes difícils de manera col·lectiva.
 • Professionals que vulguin millorar les seves pràctiques contra l’AEP o desenvolupar de noves compartint experiències amb altres professionals i municipis.

Et vols inscriure a un dels reptes? . Fes-ho omplint el formulari

Com es seleccionarà a les persones participants als grups?

Cada persona haurà de triar dos grups de repte per inscriure-se’ns.

Sempre que es pugui es prioritzarà la primera elecció manifestada . No obstant, en el cas de que hagi grups molt plens, i en base a criteris d’heterogeneïtat interna, es podrà assignar la segona opció.

Les persones inscrites es comprometen a participar a les tres sessions de treball del grup així com a la jornada final.

El procés d’inscripció a la Plataforma 0 Abandonament estarà obert des del 8 de març fins el dia 21 d’abril, ambdós inclosos.


Blog

Llegeix els articles relacionats

Video

No t’ho perdis

La força dels municipis en l’orientació acadèmicoprofessional

Quin és el Pla contra l'Abandonament Escolar Prematur a Badia del Vallès?

Orientació contra l'Abandonament Escolar Prematur

Els programes de Formació i Inserció: una eina clau contra l'abandonament escolar als municipis

Sabadell Orienta: ‘Resum de la jornada per a professionals de l’Orientació’ - Plataforma Zero Abandonament

Municipis que no abandonen. Què podem fer per lluitar contra l'abandonament escolar?

Jornada 'Traçant camins cap al Zero Abandonament'

Presentació del Projecte Noves Oportunitats Educatives (NOE) al Prat de Llobregat - Plataforma Zero Abandonament

Actes

Actes anteriors

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la informació que es fa pública al nostre lloc web i recopilar informació estadística. Si es continua navegant, considereu que s’accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació aquí.

Acceptar